Gabinete de Psicología y Logopedia en Donostia

Lege-Oharra eta erabiltzeko baldintzak

1. Webgune honen titularraren nortasuna.

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, jakinarazten dizugu www.psicologialogopedia.com webgunearen titularra honako hau dela:

Sozietatearen izena: Mª Dolores Muguerza Mourenza
IFK zk.: 15938792E
Helbidea: Camino 5 - 6ºC, 20004, DONOSTIA
Telefonoa: 943 42 77 53
Harremanetarako helbide elektronikoa: mmuguerza@psicologialogopedia.com

2. Webgune hau erabiltzeko baldintza orokorrak

Web orri honetara sartzeak Erabiltzaile fisiko izaera ematen dio, eta horrek esan nahi du www.psicologialogopedia.com webgunean argitaratuta dauden legezko baldintzak berariaz eta inolako eragozpenik gabe onartzen dituela, webgunera sartzen den unean. Beraz, erabiltzaileak erabilera-baldintza orokor hauek irakurri beharko ditu, baldin eta web honen bidez emandako zerbitzuetara sartzea eta, hala badagokio, horiek erabiltzea proposatzen bada, baldintza horiek aldatu egin baitaitezke.

Ildo horretan, www.psicologialogopedia.com-en garatutako doako edo kostu bidezko zerbitzu eta jardueretan sartu, nabigatu, erabili edo parte hartzen duen pertsona hartuko da Erabiltzailetzat.

2.1.-Xedea eta aplikazio-eremua

Erabilera-baldintza orokor hauek www.psicologialogopedia.com-en sarbidea, nabigazioa, zerbitzuen kontratazioa eta erabilera arautzen dituzte, bai eta edukiak erabiltzearen ondoriozko erantzukizunak ere, hala nola testuak, grafikoak, marrazkiak, diseinuak, kodeak, softwarea, argazkiak, musika, bideoak, soinuak, datu-baseak, irudiak, adierazpenak eta informazioak, eta estatuko legeek eta jabetza intelektualari eta industrialari buruzko nazioarteko itunek babestutako beste edozein sorkuntza.

Mª Dolores Muguerza Mourenzak (aurrerantzean, MDMM) baldintza bereziak ezarri ahal izango ditu zerbitzu espezifikoak erabili eta/edo kontratatzeko, eta baldintza orokor hauek osagarri izango dira. Baldintza partikularretan ezarritakoaren eta baldintza orokorren artean kontraesanik badago, baldintza partikularrak aplikatzeari emango zaio lehentasuna.

2.2.-Zerbitzuak eskuratzeko eta erabiltzeko baldintzak

a) www.psicologialogopedia.com-era sartzea, hasiera batean, librea eta doakoa da.

b) Erabiltzaileak webgune honetako zerbitzuen erabilera zilegia egin behar du une oro, baldintza orokor hauen, indarreko legeriaren, moralaren eta ordena publikoaren eta oro har Interneten onartzen diren praktiken arabera.

c) Erabiltzaileak ez ditu honako hauek sartuko: birusak, programak, makroak edo webgune honetako sistema informatikoak kaltetzeko edo aldatzeko edozein karaktere sekuentzia; beste erabiltzaile batzuen sarbidea oztopatuko du baliabideen kontsumo masiboaren bidez; web honetan sartutako datuak bilduko ditu publizitate-helburuarekin; web honetan sartutako edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, eraldatu edo hirugarrenen eskura jarriko ditu; web honetan ekintzak egingo ditu jabetza intelektuala, sekretu industrialak, kontratu-konpromisoak, hirugarrenen ohorerako, irudirako eta intimitate pertsonalerako eskubideak kaltetu ahal izateko; lehia desleialeko eta legez kontrako publizitateko ekintzak egingo ditu.

3. Jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak.

MDMM www.psicologialogopedia.com osatzen duten elementu guztien jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen titularra da, marka, izen komertziala edo zeinu bereizgarria barne. Bereziki, eta modu ez mugatzailean, honako hauek babesten dituzte: egile-eskubideak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, logoak, testuak, grafikoak, ilustrazioak, argazkiak, soinuak eta webgunean dauden gainerako elementuak.

Nolanahi ere, www.psicologialogopedia.com webgunean sartzeak edo nabigatzeak ez dakar berekin MDMMren erabilera pertsonalerako uko egitea, eskualdatzea edo lizentzia osoa edo partziala ematea Erabiltzaileari, jabetza intelektual eta industrialeko eskubideei dagokienez.

Horregatik, erabiltzaileak onartzen du www.psicologialogopedia.com-en eduki guztiak edo batzuk edozein prozeduraren bidez erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, merkaturatzea, eraldatzea, berrerabiltzea, komunikazio publikoa eta, oro har, beste edozein ustiapen-modu, MDMMren berariazko eta idatzizko baimenik gabe, jabetza intelektual eta/edo industrialeko eskubideen urraketa dela.

4. Erantzukizunen eta bermeen araubidea.

4.1. Argitaratutako informazioak aldaketak izan ditzake, adibidez, zerbitzuen, modalitateen edo prezioen eskuragarritasunean. Beraz, kontratazioa egiterakoan www.psicologialogopedia.com webgunean argitaratuta dauden legezko baldintzak aplikatuko zaizkio erabiltzaileari.

4.2. MDMMk adierazten du webgunearen funtzionamendu egokia eta birus eta osagai kaltegarririk eza ahalbidetuko duten neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartu dituela, bere ahalmenen eta teknologiaren egoeraren barruan. Hala ere, ezin da honako hauen erantzule izan: (a) www.psicologialogogopedia.com webgunean jasotako eduki eta zerbitzuen jarraitutasuna eta erabilgarritasuna (b) eduki horietan akatsik ez egotea eta gerta daitekeen edozein akats zuzentzea; (c) www.psicologialogopedia.com webgunean birusik eta/edo gainerako osagai kaltegarririk ez egotea; (d) hartu diren segurtasun-neurrien menderaezintasuna; (e) www.psicologialogogopedia.com.

4.3. Erabiltzailea izango da, hirugarrenen aurrean, www.psicologialogopedia.com helbidera berak edo bere izenean bidalitako edozein komunikazioren erantzule bakarra, bai eta web honetako edukiak eta zerbitzuak legez kontra erabiltzearen erantzule ere.

4.4. MDMMk eskubidea izango du www.psicologialogopedia.com-erako irisgarritasuna aldi baterako eta aldez aurretik jakinarazi gabe eteteko, mantentze-, konponketa-, eguneratze- edo hobekuntza-eragiketak direla eta.

4.5. MDMMk ez du bere gain hartzen erabiltzaileek beren webguneko edukiez egin dezaketen erabileraren ardura, ezta eduki horiek erabilera-baldintza hauek errespetatzearena ere. Nolanahi ere, MDMMk beretzat gordetzen du dagozkion legezko neurriak hartzeko eta erantzukizunak argitzeko beharrezko prozedurak hasteko aukera, indarreko legeriaren, etikaren edo ordena publikoaren aurkako jarduketengatik, bai eta arrazistak, diskriminatzaileak, sexistak, difamatzaileak, iraingarriak, iraingarriak, lizunak edo arau etiko oinarrizkoenak urratzen dituzten adierazpenak ohartarazi eta kentzekoa ere.

5. Pribatutasun-politika.

MDMMn konpromiso irmoa dugu gure erabiltzaileen pribatutasunari dagokionez; beraz, jakinarazten dizugu ez dela inongo kategoriatako datu pertsonalik biltzen web orri honetan.

6. Cookieen politika.

Webgune honek ez du cookierik erabiltzen.

7. Iraupena eta aldaketa.

7.1. MDMMk beretzat gordetzen du sartzeko baldintza orokor hauek, osorik edo zati batean, aldatzeko eskubidea, aldaketak www.psicologialogopedia.com webgunean argitaratuz. Era berean, webgunean egoki iritzitako aldaketak egin ahal izango ditu aldez aurretik jakinarazi gabe, eta ematen dituen eduki eta zerbitzuak nahiz horiek aurkezteko edo aurkitzeko modua aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu. Ondorioz, indarrekotzat joko dira erabiltzailea www.psicologialogopedia.com-era sartzen den unean argitaratuta dauden baldintza orokorrak; beraz, erabiltzaileak aldian-aldian irakurri beharko ditu erabilera-baldintza horiek.

7.2. Baldintza partikularretan xedatutakoa gorabehera, MDMMk amaitutzat eman, eten edo eten ahal izango du, edozein unetan, aurreabisurik eman beharrik gabe, orrialdeko edukietarako sarbidea, eta erabiltzaileak ezin izango du kalte-ordainik eskatu.

8. Legeria aplikagarria eta jurisdikzio-eskumena.

MDMMren eta Erabiltzailearen artean ezarritako erlazioak legeria aplikagarriari eta jurisdikzio eskudunari buruz indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera arautuko dira. Hala ere, araudiak alderdiei foru baten mende jartzeko aukera aurreikusten dien kasuetarako, MDMM eta Erabiltzailea, legokiekeen beste edozein foruri esanbidez uko eginez, Donostiako Epaitegi eta Auzitegien menpe jartzen dira.

Psikologia eta logopedia bulegoa
Maria Dolores Muguerza Mourenza (Nº Col. GZ-00132)
Camino 5, 6.C 20004 Donostia

Lege-Oharra
Pribatutasun-politika
Cookieen politika

943 42 77 53